• Maryvale Athletics

  GO FLYERS!

   

   

  Spring Sports Sign Up  

   

   

  Sport Physicals Dates for 2019-2020 Seasons 

   

  FALL - August 6th 1pm in 11/12 High School Gym

           - August 13th 1pm in 11/12 High School Gym 

   

  WINTER - October 15th (During School Hours) 

                 - October 29th (During School Hours) 

   

  SPRING - February 11th (During School Hours)

                - February 25th (During School Hours)

   

   

   

  APP TESTING DATES: 

  Location High School Gym

  Time: 2:30pm 

  Winter Season: 10/29 & 11/05

  Spring Season: 2/25/20 & 3/03/20

   

   

   

   

   

   

   

  Athletic Director:

  Mr. Tim Klimtzak

  (716)631-7418

  klimtzak@maryvaleufsd.org

   

  Athletic Secretary:

  Mrs. Sherry Pruchnowski

  (716)631-7418

  Pruchnowski@maryvaleufsd.org